porady przez internetRejestracja/logowanie
twojeporady.plDla CiebiePrawoArtykułyDopuszczalność wpisu w księdze wieczystej ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości

2011-07-19

Dopuszczalność wpisu w księdze wieczystej ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości


Fragment artykułu:
Praktyka pokazuje, że do sądów wieczystoksięgowych bardzo często trafiają skargi na orzeczenia o wpisie w księgach wieczystych ostrzeżeń o wszczęciu egzekucji z nieruchomości. Skarżący podnoszą w takich skargach zarzuty w przedmiocie niezasadności wszczęcia postępowania egzekucyjnego, spłaty zadłużenia, trudnej sytuacji materialnej. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że tego typu twierdzenia są dla sądu wieczystoksięgowego zupełnie bezprzedmiotowe; natomiast do kwestionowania wszczęcia postępowania egzekucyjnego, czy uchybień w jego trakcie służą zupełnie inne środki prawne.

Liczba skarg na dokonywane w księgach wieczystych przez referendarzy sądowych wpisy ostrzeżeń o wszczęciu egzekucji z nieruchomości, dla których te księgi są prowadzone pokazuje, że świadomość obywateli w przedmiocie wpisu egzekucji z nieruchomości w księdze wieczystej, znajduje się na niskim poziomie. Szczególnie jeżeli chodzi o nieruchomość, będącą przedmiotem wspólności ustawowej małżeńskiej majątkowej. Najczęściej wpisy w dziale III ksiąg wieczystych o wszczęciu egzekucji mobilizują dopiero dłużników- ewentualnie ich współmałżonków (niebędących dłużnikami) do kwestionowania zasadności wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Powszechnie używanym środkiem, za pomocą którego wnioskodawcy próbują podważyć prawidłowość wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest wspomniana skarga na orzeczenie referendarza sądowego, ewentualnie apelacja od wpisu, dokonanego przez sędziego sądu powszechnego. Rzadko który obywatel zdaje sobie sprawę, że takie postępowanie nie przyniesie żadnych rezultatów, tj. sąd wieczystoksięgowy nie wykreśli wpisu ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji, a tym bardziej nie spowoduje jej umorzenia. Zgodnie z art. 924 kpc jednocześnie z wysłaniem dłużnikowi wezwania komornik przesyła do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub o złożenie wniosku do zbioru dokumentów. Zgodnie natomiast z treścią art. 9231 kpc tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim stanowi podstawę do zajęcia nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego. Dalsze czynności egzekucyjne dopuszczalne są na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko obojgu małżonkom. W doktrynie i orzecznictwie występowały rozbieżności co do okoliczności, czy tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko jednemu ze współmałżonków może stanowić podstawę do wpisu ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości stanowiącej wspólność ustawową małżeńską majątkową. Był to pogląd kontrowersyjny. Obecnie jednak, na gruncie art. 9231 kpc, obowiązującego od 5 lutego 2005 r. wątpliwości nie ma. Wyraźnie bowiem on stanowi, że do zajęcia nieruchomości wystarczy tytuł wykonawczy z klauzulą wykonalności nadaną jedynie przeciwko jednemu ze współmałżonków. Ponadto z art. 9231 § 2 kpc wynika, że wpływ na toczące się postępowanie egzekucyjne małżonek dłużnika może uzyskać w drodze złożenia sprzeciwu. Wprawdzie nie wpływa on na skuteczność dokonanego zajęcia, to finalnie może skutkować umorzeniem egzekucji. W przypadku bowiem, gdy współmałżonek dłużnika sprzeciwi się dokonanemu zajęciu, wierzyciel ma tydzień na wystąpienie o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko sprzeciwiającemu się współmałżonkowi. Jeśli tego nie zrobi, komornik umorzy postępowanie ...

Dalsza część artykułu dostępna jest po wykupieniu dostępu.


Usługa "Pobierz artykuł" to jednorazowe pobranie artykułu.
sms
Pobierz artykuł
11,07 PLN z VAT
Jeśli masz pytanie dotyczące dostępu do treści skontaktuj się z nami: dok@twojeporady.pl

Zobacz naszych ekspertów, prawników

Kod artykułu: TPA-321
Reklama

29.1
wybrac doradzi wycena

Polecamy

  • regulamin
  • cennik
  • pomoc
  • partnerzy
  • o nas
  • kontakt
  • mapa serwisu
  • reklama
  • polityka bezpieczeństwa
partnerzy