porady przez internetRejestracja/logowanie
twojeporady.plDla CiebieDla CiebieArtykułyJakie istnieją rodzaje PIT-ów w rozliczeniach podatków dochodowych.
2011-10-18

Jakie istnieją rodzaje PIT-ów w rozliczeniach podatków dochodowych.


Jakie istnieją rodzaje PIT-ów?

W rozliczeniach podatków dochodowych w Polsce wykorzystywane są formularze PIT. Istnieje kilka głównych rodzajów PIT-ów, które co roku podatnicy mają obowiązek składać w wyznaczonym terminie do właściwego względem miejsca zamieszkania, Urzędu Skarbowego.

Rodzaje formularzy

Wśród rodzajów PIT-ów wymienia się formularze:

· PIT-36,

· PIT-36L,

· PIT-37,

· PIT-38,

· PIT-39,

· PIT-28.

Dla kogo PIT – 37?

Najbardziej popularnym rodzajem formularza PIT jest PIT – 37 i jest on adresowany do wszystkich tych osób, które są pracownikami zatrudnionymi na zasadzie umowy o pracę czy umowy zlecenia. Wszystkie osoby, które z takich tytułów uzyskiwały swoje wynagrodzenie w ciągu roku, wypełniają PIT – 37. Oprócz tego, ten sam formularz przeznaczony jest dla emerytów i rencistów, jak i innych, wymienionych rodzajów dochodów na przykład z działalności wykonywanej osobiście i z praw autorskich.

Pozostałe rodzaje PIT-ów i ich przeznaczenie

PI-36 jest przeznaczony dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą oraz dla podatników, którzy do swoich dochodów doliczają dodatkowo dochody uzyskiwane przez małoletnie dzieci lub dochody zagraniczne.

Jeśli PIT-36 ma końcówkę „L” jest adresowany do przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym 19%.

PIT – 39 jest przeznaczony dla wszystkich tych podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości oraz praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po 31 grudnia 2008 roku, opodatkowanych według zasad wskazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

PIT-38 wypełniany jest przez podatników uzyskujących przychody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, jak i pochodnych instrumentów wartościowych. Jest on też przeznaczony dla osób czerpiących korzyści majątkowe z realizacji praw wynikających ze zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach, pobierając za to wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Ostatni z formularzy, PIT-28 wypełniają te osoby, które otrzymywały przychód objęty ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jeśli rozliczenia podatkowego dokonują małżonkowie, wypełniają oni PIT-36 lub PIT-37. Pozostałe formularze przeznaczone są dla podatników indywidualnych.

Formularze kolejnych PIT-ów dostępne są w Urzędach Skarbowych i na licznych stronach internetowych.


Zobacz naszych ekspertów, prawników

Drukuj Pobierz PDF
Autor: Marta Michałek-Machniewska
Kod artykułu: TPA-417
Reklama

29.9
wybrac doradzi wycena

Polecamy

  • regulamin
  • cennik
  • pomoc
  • partnerzy
  • o nas
  • kontakt
  • mapa serwisu
  • reklama
  • polityka bezpieczeństwa
partnerzy