porady przez internetRejestracja/logowanie
twojeporady.plDla CiebiePrawoArtykułyDofinansowanie z Urzędu Pracy na założenie działalności gospodarczej - krok po kroku
2010-06-07

Dofinansowanie z Urzędu Pracy na założenie działalności gospodarczej - krok po krokuSytuacja na rynku pracy sprawia, że wiele osób ma trudności ze znalezieniem zatrudnienia. Ci, którzy pracy nie mają mogą liczyć na wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej z Urzędu Pracy. W chwili obecnej, kwota, którą można otrzymać "na start" własnej firmy wynosi 6-cio krotność średniej miesięcznej pensji w naszym kraju, czyli około 20 tys. zł. Suma ta nie jest powalająca i z pewnością nie starczy na założenie firmy produkcyjnej, jednak na małą firmę usługową czy handlową z pewnością starczy. Jak starać się o takie dofinansowanie, jak wygląda proces oceniania wniosków i późniejsza kontrola ich wydatkowania? Na te i wiele innych pytań odpowiemy w tym artykule.


Dotacje z Urzędu Pracy cieszą się w ostatnim czasie ogromnym zainteresowaniem osób bezrobotnych. Na wsparcie mają szansę oczywiście Ci, którzy złożą wniosek, posiadają "mocne" dokumenty, potwierdzające ich wykształcenie oraz doświadczenie. Z funduszy na założenie działalności gospodarczej skorzystać mogą tylko Ci, których wykształcenie wiąże się z profilem działalności, którą chcą otworzyć. Argumentem podczas negocjacji z urzędnikami jest przede wszystkim dobry pomysł na biznes, poparty prawidłowo sporządzonym biznesplanem.


Krótko o zasadach


Aby otrzymać dotację z Urzędu Pracy trzeba spełnić oprócz posiadania statusu osoby bezrobotnej dwa inne warunki. Należy znaleźć dwóch żyrantów-poręczycieli z odpowiednimi dochodami. Ponadto już po otrzymaniu dotacji firma musi funkcjonować na rynku przez co najmniej 12 miesięcy od dnia oficjalnego otwarcia. Jeżeli w przeciągu tego roku nie zbankrutujemy pieniądze z dotacji pozostają w firmie. Jeżeli natomiast firma upadnie musimy całą kwotę dotacji zwrócić do Urzędu Pracy wraz z ustawowymi odsetkami.


O dotacje nie mogą ubiegać się studenci studiów dziennych, mogą jednak otrzymać ją studenci uczący się w trybie zaocznym. Czynnikiem dyskwalifikującym w walce o dofinansowanie jest również prowadzenie działalności gospodarczej w niedalekiej przeszłości tj. w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Zdarza się również tak, że możliwość ubiegania się o dotację odbierana jest osobom które w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku bez uzasadnionej przyczyny odmówiły przyjęcia propozycji zatrudnienia, stażu, lub przygotowania zawodowego. Zdyskwalifikowani w walce o dotacje są również Ci, którzy w okresie pięciu lat poprzedzających dzień złożenia wniosku otrzymali dofinansowania lub pożyczki z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych. Dotacji nie udziela się również osobom które w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie skazane zostały za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.


Od czego zacząć? Jakie dokumenty?


Podstawowym warunkiem, który osoby chcące ubiegać się o dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej muszą spełnić jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej. Ci, którzy takiego statusu nie posiadają powinni zgłosić się do Urzędu Pracy w celu rejestracji. Dopiero po rejestracji w UP nastąpić może złożenie wniosku i dokumentów o pozyskanie środków na założenie działalności gospodarczej. Jednak od pierwszej wizyty w Urzędzie Pracy i biurze zajmującym się dofinansowaniami do złożenia kompletnego wniosku i wszystkich wymaganych dokumentów daleka droga, wymagająca też z pewnością kilka wizyt w UP jak również w Regionalnych Centrach Wspierania Przedsiębiorczości.


Wzory wszystkich pism i formularzy potrzebnych do złożenia wniosku otrzymać można w Urzędzie Pracy. Jednak z autopsji wiem, że lepszym rozwiązaniem jest ściągnięcie ich ze stron internetowych Urzędów Pracy oraz ich wypełniania na komputerze. Mamy wtedy możliwość wrzucenia większej ilości tekstu w formularz - co przy bardziej skomplikowanych projektach z pewnością nastąpi.


Podstawowym dokumentem, którego wypełnienie jest najtrudniejsze i najbardziej czasochłonne jest biznesplan. Powinien on zawierać informacje dotyczące nazwy przyszłej firmy, charakterystyki jej właściciela, dokładny opis planowanej działalności wraz z przewidywanymi efektami finansowymi jej funkcjonowania. W biznesplanie wskazujemy również miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, którego wybór również należy uzasadnić. Biznesplan to także analiza rynku i konkurencji, jak również spis rzeczy, które w ramach dofinansowania chcemy nabyć dla nowo powstałej firmy.


Kolejnymi bardzo ważnymi dokumentami są umowy dotyczące miejsca wykonywania działalności. Osoby starające się o fundusze na założenie działalności mają kilka możliwości. Mogą przedstawić urzędowi dokumenty upoważniające je do wskazanego we wniosku lokalu, bądź umowę jego wynajęcia lub użyczenia.


Bardzo ważnymi dokumentami są również deklaracje poręczycieli, zabezpieczające ewentualny zwrot kwoty dotacji w przypadku niedotrzymania warunków umowy z Urzędem Pracy przez wnioskodawcę. Zazwyczaj preferowane jest zabezpieczenie w postaci dwóch poręczycieli zatrudnionych bezterminowo na umowę o pracę, przedsiębiorców, lub emerytów, uzyskujących dochód miesięczny w wysokości co najmniej połowy średniej krajowej. W Urzędzie Pracy należy przedstawić odpowiednie dokumenty i zaświadczenia potwierdzające uzyskiwane dochody poręczycieli.


Do dzieła - nie ma na co czekać


Jeżeli mamy już poręczycieli chętnych do poręczenia, wypełniony wniosek, biznesplan i prawo do lokalu, w którym będzie wykonywana działalność to możemy się udać do Urzędu Pracy i złożyć wszystkie te dokumenty. Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, należy złożyć we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy. Decyzję, o tym, czy wniosek zostanie pozytywnie oceniony podejmuje starosta (przeważnie to Urzędy Pracy mają pełnomocnictwo do podejmowania tych właśnie decyzji). Ma on na to 30 dni od dnia złożenia wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów.


Od osób bezrobotnych, ubiegających się o dofinansowanie z PUP nie wymaga się wkładu własnego. Warto jednak dodać do wniosku informacje o gotowości dołożenia do biznesu z własnej kieszeni. Z pewnością urzędnicy przy rozpatrywaniu wniosku spojrzą na ten fakt przychylnym okiem. W końcu więcej środków na rozwój daje większe możliwości oraz wyższe prawdopodobieństwo sukcesu.


Udało się!


W przypadku pozytywnej decyzji, urząd zawiera pisemną umowę z bezrobotnym, które określa warunki korzystania z dotacji. Według tej umowy bezrobotny jest zobowiązany do:

- wydatkowania zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych środków,
- udokumentowania i rozliczenia dotacji w terminie określonym w umowie,
- w przypadku wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem, zaprzestania działalności gospodarczej przed upływem 12 miesięcy lub w przypadku naruszenia innych warunków umowy - zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania.


Według ustawy na rozpatrzenie danego wniosku Urząd Pracy ma 30 dni. Przeważnie jest tak, że Urzędy Pracy w mniejszych miejscowościach rozpatrują wnioski szybciej np. w 12 dni. W większych miastach jest jednak już trudniej o szybsze załatwienie sprawy, ze względu na dużą ilość zgłoszeń a jak wiadomo każdy wniosek trzeba przeczytać oraz odpowiednio ocenić. Trwa to niestety bardzo długo.


Na co przeznaczyć pieniądze z dotacji?


Środki z dotacji należy przeznaczyć na inwestycje mające charakter jednorazowy. Pieniądze z dotacji mogą być zainwestowane w środki trwałe, takie jak narzędzia do pracy, towar oraz w reklamę (w niektórych miastach dopuszcza się np. kupno samochodu, ale nie w każdym UP). Nie można z tej puli dokonywać realizacji żadnych zobowiązań finansowych np. z tytułu ZUS, czynszów, podatków i innych opłat administracyjnych czy związanych z funkcjonowaniem firmy.


Słowo na koniec


Każda osoba, która otrzyma dotację z Urzędu Pracy na założenie działalności musi liczyć się z kontrolą pracowników Urzędu Pracy. Z pewnością odwiedzą oni miejsce wykonywania działalności, jak również sprawdzą wszystkie dokumenty z nią związane, takie jak faktury, umowy, dowody rozliczenia z ZUS, fiskusem itd. Dlatego radzimy przechowywać wszystkie dokumenty związane z działalnością w porządku i dostępnym miejscu.Zobacz naszych ekspertów, prawników

Drukuj Pobierz PDF
Autor: Bartosz Nowacki - Redaktor TwojePorady.pl
Kod artykułu: TPA-53
Reklama

29.9
wybrac doradzi wycena

Polecamy

  • regulamin
  • cennik
  • pomoc
  • partnerzy
  • o nas
  • kontakt
  • mapa serwisu
  • reklama
  • polityka bezpieczeństwa
partnerzy