porady przez internetRejestracja/logowanie
twojeporady.plDla CiebiePrawoOdpowiedzi ekspertówWybór prezesa zarządu spółdzielni
2010-10-12

Wybór prezesa zarządu spółdzielni


Pytanie:

Witam. W naszej spółdzielni mieszkaniowej zbliża się do końca kadencja Prezesa Zarządu. Zarząd jest 3 osobowy bo tak określa Statut spółdzielni i są tam jasne zapisy, tak jak i w regulaminie Rady Nadzorczej (delegacja do wybierania i odwoływania członków Zarządu), co do sposobu wyboru Prezesa Zarządu (patrz załączone dokumenty). Jednak w Radzie zdania są podzielone. Prezydium chce wymusić głosowanie by Rada zaproponowała obecnemu Prezesowi przedłużenie piastowania tej funkcji. Jednak część osób w Radzie uważa że nie jest to zgodne z prawem, ponieważ tak w Statucie w par. 41 pkt 2 jak i w par. 21 pkt 3 zapisy są że "Prezesa Zarządu wybiera Rada Nadzorcza PO PRZEPROWADZENIU KONKURSU którego zasady ustala Rada". A ponieważ ustawa Prawo Spółdzielcze daje tu delegacje dla Statutu więc stan prawny wynika z niego. Moje pytanie zatem brzmi: Czy Rada Nadzorcza postąpi zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni prawem jeśli zamiast przeprowadzenia konkursu który w moim odczuciu wymagany jest wg Statutu i Regulaminu Rady Nadzorczej złoży propozycję Prezesowi pomijając zupełnie konkurs? Z góry dziękuję za konkretną poradę prawną która określi wprost czy takie działanie jest zgodne czy nie zgodne z prawem i aktami normatywnymi spółdzielni. Pozdrawiam Tomasz

Odpowiedź Eksperta:

Witam. W opisanym przypadku należy przede wszystkim poruszyć kwestie roli statutu i jego postanowień, a także konsekwencji naruszeń w sytuacji gdyby takowe miały miejsce. Członków zarządu w tym prezesa i jego zastępców, wybiera i odwołuje rada nadzorcza lub walne zgromadzenie. Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie ustawy o prawie spółdzielczym, innych ustaw oraz zarejestrowanego statutu. Statut to przede wszystkim szereg norm, które określają zasady funkcjonowania spółdzielni. Statut jest uchwalany przez członków założycieli spółdzielni, a jego przyjęcie jest potwierdzane przez złożenie podpisów. Przyjęcie takiego statutu przez założycieli spółdzielni jest wyrażeniem ich stanowiska w zakresie celów działalności jaka ma prowadzić spółdzielnia. Prawo spółdzielcze określa, które elementy obligatoryjnie muszą się znaleźć w statucie, a które jedynie mogą się tam znaleźć. Obowiązkowo w statucie muszą być zawarte takie elementy, jak nazwa spółdzielni ,przedmiot jej działalności, wysokość wpisowego oraz wysokość i ilość udziałów, które członek ma obowiązek zadeklarować, terminy wnoszenia a także zwrotu tych udziałów, prawa i obowiązki członków, zasady i tryb przyjmowania członków, zasady zwoływania walnych zgromadzeń, zasady i tryb wyboru, zasady podziału nadwyżki bilansowej. Fakultatywnie w statucie mogą się znaleźć zasady i tryb postępowania wewnątrz samej spółdzielni. Statut może zobowiązywać członków spółdzielni do zadeklarowania więcej niż jednego udziału, określać maksymalną ich wysokość, a także ograniczyć uprawnienia zarządu i rady nadzorczej na rzecz walnego zgromadzenia. Te fakultatywne postanowienia statutu przede wszystkim odnoszą się do samej organizacji spółdzielni, a więc przedmiotu jej działalności, oraz praw i obowiązków członków spółdzielni. Podkreślenia wymaga jednak to że postanowienia statutu muszą być zgodne z przepisami prawa spółdzielczego i zasadami współżycia społecznego. Jak wskazywałem na wstępie statut uchwalają założyciele spółdzielni. Oczywiście może on zostać zmieniony. Postanowienia statutu w opisanym przypadku dotyczą kwestii konkursu na stanowisko prezesa. Otóż wiele spółdzielni ma stosowne zapisy w zakresie trybu powołania nowego prezesa, a konkurs jest jednym z elementów, który daje gwarancję wyboru rzetelnego kandydata. Oczywiście wskazać należy że zapis o konkursie w statucie spółdzielni nie jest obowiązkowy, jest elementem fakultatywnym. Natomiast jeśli już taki zapis jest, to w opisanej sytuacji, jakiekolwiek próby zmierzające do pominięcia tego trybu przy wyborze nowego prezesa są bezwzględnie niedopuszczalne. Należy podkreślić, że statut spółdzielni to szczególny rodzaj umowy. Umowy która określa ustrój wewnętrzny spółdzielni. Konsekwencją takiego stanowiska jest to, że statut spółdzielni uznaje się za prawo umowne i stosuje się do niego przepisy prawa cywilnego w zakresie dotyczącym czynności prawnych.

Porady udzielił(a):

Prawnik - arlex

arlex

Ocena: 1Ocena: 2Ocena: 3Ocena: 4Ocena: 5

Prawnik

10 lat na stanowisku kierowniczym w jednostce wymiaru sprawiedliwości

Zadaj pytanie

Nie znalazłeś odpowiedzi? Zapytaj prawnika

Kod porady: TPP-941
Reklama

29.3
wybrac doradzi wycena

Polecamy

  • regulamin
  • cennik
  • pomoc
  • partnerzy
  • o nas
  • kontakt
  • mapa serwisu
  • reklama
  • polityka bezpieczeństwa
partnerzy