porady przez internetRejestracja/logowanie
twojeporady.plDla CiebiePrawoWzory dokumentówPozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego

2011-03-01

Wzory dokumentów: Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego


Alimenty są świadczeniem pieniężnym, mającym na celu dostarczanie środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowawczych. Co do zasady obowiązkiem alimentacyjnym może być obciążony krewny w linii prostej oraz rodzeństwo. Ponadto, według Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek dostarczania takich świadczeń istnieje między: małżonkami, osobami związanymi węzłem przysposobienia, niektórymi powinowatymi oraz może zostać nałożony obowiązek alimentacyjny na ojca dziecka pozamałżeńskiego względem jego matki związku z ciążą oraz porodem. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Spełnienie świadczeń alimentacyjnych może polegać na bieżącym utrzymywaniu uprawnionego, świadczeniach w naturze lub na spełnianiu świadczeń pieniężnych. Jeżeli obowiązek alimentacyjny został stwierdzony wyrokiem sądu, a przestały istnieć przesłanki leżące u podstaw jego nałożenia (np. dziecko uzyskało pełnoletniość, zakończyło naukę lub podjęło pracę) zobowiązany do płacenia alimentów może złożyć pozew do sądu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego względem danej osoby. W szczególności rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.


Wyślij SMS, aby pobrać dokument lub zaloguj się i wyślij SMS.Usługa "Pobierz dokument" to jednorazowe pobranie dokumentu.
Usługa SMS dostępna we wszystkich sieciach komórkowych.
sms
Pobierz
4,92 PLN z VAT
Jeśli masz pytanie dotyczące dostępu do treści skontaktuj się z nami: dok@twojeporady.pl
Wzory wszelkich dokumentów prawnych udostępnionych w serwisie TwojePorady.pl (umów, oświadczeń, wniosków, itp.), są opracowane w taki sposób, aby miały jak najbardziej ogólny i uniwersalny charakter. Oznacza to, że zawierają one postanowienia i zapisy najczęściej stosowane w tego typu dokumentach i nadają się do stosowania w standardowych stanach faktycznych. Jednakże z uwagi na różnorodność sytuacji, jakie mogą wystąpić, Administrator Serwisu nie może zapewnić, że wzory będą adekwatne do każdego stanu faktycznego. Dlatego przed użyciem wzoru dokumentu, zwłaszcza w szczególnych, nadzwyczajnych stanach faktycznych, rekomendujemy zasięgnięcie profesjonalnej porady prawnej w serwisie TwojePorady.pl w celu upewnienia się, że dokument jest odpowiedni do użycia w danej, konkretnej sytuacji.
Kod dokumentu: TPD-126

Nie znalazłeś wzoru dokumentu? Zapytaj prawnika

Reklama

29.2
wybrac doradzi wycena

Polecamy

  • regulamin
  • cennik
  • pomoc
  • partnerzy
  • o nas
  • kontakt
  • mapa serwisu
  • reklama
  • polityka bezpieczeństwa
partnerzy