porady przez internetRejestracja/logowanie
twojeporady.plDla CiebiePrawoWzory dokumentówWniosek o nakazie wypłacenia małżonkowi wynagrodzenia za pracę drugiego małżonka

2011-08-02

Wzory dokumentów: Wniosek o nakazie wypłacenia małżonkowi wynagrodzenia za pracę drugiego małżonka

Zgodnie z art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego („kro”) oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.


W przypadku, gdy jeden z małżonków nie przyczynia się do zaspokojenia potrzeb rodziny, zgodnie z art. 28 kro drugi małżonek może wnieść do sądu wniosek o nakazanie wypłaty wynagrodzenia za pracę albo innych należności przypadających temu małżonkowi w całości lub w części do rąk drugiego małżonka.


Nieprzyczynianie się jednego z małżonka do zaspokojenia potrzeb rodziny ma przede wszystkim miejsce wówczas, gdy małżonek ten nie przekazuje drugiemu małżonkowi zarobionych pieniędzy na utrzymanie rodziny, nie dokonuje koniecznych zakupów, nie ponosi koniecznych opłat związanych z bytem rodziny. Nie można natomiast postawić zarzutu nieprzyczyniania się do zaspakajania potrzeb rodziny w sytuacji, gdy jeden z małżonków nie pracuje, aby zajmować się domem lub opiekować dziećmi, zgodnie bowiem z art. 27 kro prace takie zadośćuczynią obowiązkowi finansowego przyczyniania się do zaspakajania potrzeb rodziny.


Nakaz wypłacenia małżonkowi wynagrodzenia za pracę drugiego małżonka może dotyczyć różnych źródeł utrzymania, na przykład wynagrodzeń za pracę, dochodów uzyskiwanych z innych źródeł (np. czynsze z tytułu umowy najmu lub dzierżawy).


Wydanie nakazu może zostać poprzedzone, zgodnie z art. 565 kpc złożeniem wyjaśnień małżonka wnioskodawcy, chyba że jego wysłuchanie nie jest możliwe lub celowe.


W przypadku wydania nakazu wypłacania małżonkowi wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego, sąd wysyła nakaz z urzędu do zakładu pracy lub innego podmiotu obowiązanego do wypłat wynagrodzenia.Wyślij SMS, aby pobrać dokument lub zaloguj się i wyślij SMS.Usługa "Pobierz dokument" to jednorazowe pobranie dokumentu.
Usługa SMS dostępna we wszystkich sieciach komórkowych.
sms
Pobierz
4,92 PLN z VAT
Jeśli masz pytanie dotyczące dostępu do treści skontaktuj się z nami: dok@twojeporady.pl
Wzory wszelkich dokumentów prawnych udostępnionych w serwisie TwojePorady.pl (umów, oświadczeń, wniosków, itp.), są opracowane w taki sposób, aby miały jak najbardziej ogólny i uniwersalny charakter. Oznacza to, że zawierają one postanowienia i zapisy najczęściej stosowane w tego typu dokumentach i nadają się do stosowania w standardowych stanach faktycznych. Jednakże z uwagi na różnorodność sytuacji, jakie mogą wystąpić, Administrator Serwisu nie może zapewnić, że wzory będą adekwatne do każdego stanu faktycznego. Dlatego przed użyciem wzoru dokumentu, zwłaszcza w szczególnych, nadzwyczajnych stanach faktycznych, rekomendujemy zasięgnięcie profesjonalnej porady prawnej w serwisie TwojePorady.pl w celu upewnienia się, że dokument jest odpowiedni do użycia w danej, konkretnej sytuacji.
Kod dokumentu: TPD-283

Nie znalazłeś wzoru dokumentu? Zapytaj prawnika

Reklama

29.1
wybrac doradzi wycena

Polecamy

  • regulamin
  • cennik
  • pomoc
  • partnerzy
  • o nas
  • kontakt
  • mapa serwisu
  • reklama
  • polityka bezpieczeństwa
partnerzy