porady przez internetRejestracja/logowanie
twojeporady.plDla CiebieOdpowiedzi ekspertów

Alimenty - pozew. Od czego zacząć?


Alimenty to środki, które często zapewniają utrzymanie członkom rodziny, którzy nie są w stanie sami zaspokoić swoich życiowych potrzeb. Co zatem zrobić, aby otrzymać alimenty? Specjalnie dla Państwa zespół serwisu TwojePorady.pl przygotował kilka praktycznych porad, jak taki pozew wystosować.

Procedura

Jest kilka etapów procedury uzyskania alimentów. Pierwszym z nich jest wniesienie do sądu pozwu o alimenty. Sądem właściwym, do którego taki pozew powinien być skierowany jest sąd rejonowy. W pozwie powinna znaleźć się jego pełna nazwa oraz adres siedziby, wraz z wydziałem, w którym sprawa będzie rozpatrywana. Pozew taki można wnieść do sądu według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej - np. dziecka, bądź, w którego okręgu mieszka pozwany. Wybór sądu leży w gestii powoda. Jeżeli pozwany nie mieszka na terenie kraju, pozew wystosować należy w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania powoda.

Strony postępowania

W pozwie o alimenty wskazać należy osobę powoda, która wnosi o przyznanie alimentów (dziecko). Uprawnione do wystąpienia z powództwem o alimenty jest zawsze ono samo i na jego rzecz alimenty mogą zostać zasądzone, natomiast reprezentować je może przedstawiciel ustawowy, czyli rodzic bądź opiekun i właśnie ta osoba powinna być wymieniona w pozwie jako działająca a w imieniu dziecka.

W pozwie o alimenty określony powinien być również pozwany (imię, nazwisko i adres zamieszkania), od którego domaga się alimentów.

Treść pozwu

Wniosek do sądu o przyznanie alimentów powinien zawierać również kwotę alimentów, którą chcemy aby sąd zasądził pozwanemu. Konieczne jest wskazanie dnia, od którego alimenty mają być co miesiąc przekazywane na rzecz powoda, czyli dziecka.

Uzasadnienie pozwu o alimenty powinno wskazywać, że pozwany ma możliwości finansowe, aby ponieść koszty płacenia alimentów. Powinno się w nim również wskazać, że osoba wnosząca pozew w imieniu dziecka nie posiada żadnego majątku, z którego mogłaby je utrzymać. Okoliczności te poprzeć należy konkretnymi dowodami - np. dokumentami, czy zeznaniami świadków, których kserokopie powinny być załączone do pozwu.

Pozew taki należy podpisać własnoręcznie, w innym przypadku nie zostanie on rozpatrzony przez sąd. Osoba wnosząca sprawę o alimenty zwolniona jest z kosztów sądowych, może również złożyć wniosek o przyznanie jej adwokata.

Kup Poradnik Alimenty, znajdziesz w nim wzory pozwów o alimenty, oraz artykuły dotyczące kwestii związanych z alimentami.

Poniżej znajdziesz sporządzone przez prawnika wzory pozwów o alimenty i inne wzory dokumentów dotyczące alimentów, które możesz pobrać za pomocą SMS za 4,92 PLN z VAT Zawierają one opis jak je należy wypełnić i gdzie złożyć.
Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na interesujący Ciebie temat skorzystaj z naszej wyszukiwarki
Nasi Eksperci licytują się o twoje pytania
Zostań Naszym Ekspertem, udzielaj odpowiedzi

Polecamy