porady przez internetRejestracja/logowanie
twojeporady.plDla CiebieOdpowiedzi ekspertów

Pozew rozwodowy – jak napisać


Decyzję o rozwodzie podejmuje sąd. Żeby jednak taka decyzja nastąpiła jeden z małżonków musi wnieść do sądu pozew rozwody. W tym artykule damy Państwu porady, jak go prawidłowo napisać aby sąd go rozpatrzył i przychylił się do naszych argumentów.

Gdzie złożyć pozew rozwodowy

Kodeks cywilny zawiera wiele obostrzeń na temat rozwodów. Zgodnie z nim pozew rozwodowy należy wnieść do sądu okręgowego właściwego dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. Tu jest jednak warunek – przynajmniej jeden z małżonków musi nadal zamieszkiwać w jego okręgu. Jeżeli tak nie jest to pozew rozwodowy kieruje się do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. Jeżeli nie można tego ustalić pozew o rozwód wnosi się do sądu w miejscu zamieszkania powoda.

Jakie dokumenty są potrzebne aby złożyć pozew o rozwód

  • pozew rozwodowy wraz z uzasadnieniem
  • dołączyć należy dowody na poparcie zawartych w pozwie okoliczności
  • akt małżeństwa - tzw. akt zupełny, wydany przez Urząd Stanu Cywilnego
  • odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci, jeżeli dzieci są małoletnie
  • akty urodzenia dzieci małoletnich
  • odpis pozwu wraz z odpisami załączników

Koszty

Opłata za wniesienie pozwu rozwodowego wynosi 600 zł. Opłatę tą można przesłać na konto sądu przelewem bankowym, lub opłacić je wykupując w kasie sądu znaki służące do opłat.

Ile czasu trwa sprawa rozwodowa

Sprawa rozwodowa trwa około kilku do kilkunastu miesięcy. Sąd wydaje na podstawie złożonego pozwu orzeczenie, które powoduje ustanie małżeństwa, zamyka postępowanie rozwodowe

Orzeczenie sądu

Sąd orzeka o rozwodzie w momencie, gdy zajdą dwie przesłanki pozytywne i nie zajdzie żadna z przesłanek negatywnych. Do przesłanek pozytywnych zaliczamy: zupełny rozkład pożycia małżeńskiego oraz trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Sąd nie orzeka rozwodu w momencie, gdy mogłoby na tym ucierpieć dobro wspólne małoletnich dzieci małżonków, jak również w sytuacji gdy rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Sąd nie orzeka rozwodu również w sytuacji, gdy wystąpi o to małżonek wyłącznie winny rozkładowi pożycia małżeńskiego.

Jeżeli sąd widzi szansę na uratowanie małżeństwa może wysłać sprawę do mediacji.

Treść pozwu

W pozwie rozwodowym powód wnosi o rozwiązanie małżeństwa poprzez orzeczenie rozwodu. Rozwód orzec można z winy obydwojga małżonków, z winy jednego z małżonków lub bez orzekania o winie.

Pozew rozwodowy powinien być odpowiednio i zwięźle uzasadniony. Koniecznie trzeba wymienić w nim okoliczności rozkładu pożycia małżeńskiego, czy z małżeństwa pochodzą dzieci, jeśli tak to trzeba również podać ich wiek oraz opisać ich sytuację życiową.

Pozew rozwodowy powinien być podpisany przez powoda lub jego przedstawiciela. Powinien zawierać również datę i miejsce sporządzenia.

Kup Poradnik Rozwody, który jest zbiorem wzorów dokumentów oraz artykułów dotyczących kwestii związanych z rozwodami.

Poniżej znajdziesz sporządzone przez prawnika wzory dokumentów dotyczące rozwodu, które możesz pobrać za pomocą SMS za 4,92 PLN z VAT. Wzory dokumentów zawierają opis jak je należy wypełnić i gdzie złożyć.

Jeżeli masz pytania dotyczące rozwodu zapytaj naszych prawnikówJeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na interesujący Ciebie temat skorzystaj z naszej wyszukiwarki
Nasi Eksperci licytują się o twoje pytania
Zostań Naszym Ekspertem, udzielaj odpowiedzi

Polecamy