porady przez internetRejestracja/logowanie
twojeporady.plDla CiebieOdpowiedzi ekspertów

Wezwanie do zapłaty – na czym polega?


Wezwanie do zapłaty złożone dłużnikowi przez wierzyciela ma charakter oświadczenia woli. Według kodeksu postępowania cywilnego wezwanie do zapłaty nie powinno mieć szczególnej formy. Wezwanie do zapłaty może być zatem dokonane np. ustnie – musi jednak z niego wynikać wola wierzyciela otrzymania od dłużnika należnego mu świadczenia.

Wezwanie do zapłaty jest wezwanie do dobrowolnego spełnienia świadczenia.

Podstawa do wezwania

Reguła dowodowa zapisana w kodeksie cywilnym mówi jednak, iż do obowiązków wierzyciela należy wykazanie iż wezwanie do zapłaty zostało wystosowane i faktycznie druga strona je przyjęła bądź odebrała. Przyjąć zatem należy, że wezwanie do zapłaty powinno spełniać ogólne warunki formalne każdego pisma procesowego.

Forma

Wezwanie do zapłaty może być teoretycznie sporządzone w dowolnej formie, lecz dla celów dowodowych sugeruje się przygotowanie takiego pisma w formie pisemnej. Dopuszczalne jest również wysłanie takiego wezwania e-mailem lub faksem.

Wezwanie do zapłaty powinno zawierać informację dotyczącą kwoty zobowiązania oraz faktury, bądź umowy z której zobowiązanie wynika, a także termin w którym dłużnik powinien spełnić świadczenie. W przypadku, gdy termin nie zostanie określony, dłużnik zobowiązany będzie do niezwłocznego spełnienia świadczenia.

Termin zapłaty

Jeżeli w wezwaniu do zapłaty nie wystosujemy dłużnikowi terminu spłaty należności, powinno być ona uregulowana niezwłocznie po wystosowaniu wierzycielowi wezwania do zapłaty. W wezwaniu do zapłaty zawiera się również zazwyczaj informację, że niespełnienie świadczenia w określonym terminie skutkować będzie wszczęciem postępowania sądowego.

Wezwanie do zapłaty przekształca zobowiązanie bezterminowe w terminowe i z chwilą wezwania dłużnika do wywiązania się z zaległej opłaty staje się ono wymagalne.

Zleć windykację naszym prawnikom: Windykacja

Poniżej znajdziesz sporządzone przez prawnika Wezwanie do zapłaty oraz przedsądowe wezwanie do zapłaty możesz pobrać za pomocą SMS za 4,92 PLN z VAT. Wzory dokumentów zawierają opis jak je należy wypełnić i gdzie złożyć.

Jeżeli masz pytania zapytaj naszych prawnikówJeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na interesujący Ciebie temat skorzystaj z naszej wyszukiwarki
Nasi Eksperci licytują się o twoje pytania
Zostań Naszym Ekspertem, udzielaj odpowiedzi

Polecamy